Początek działalności Amazon w Polsce sięga 2014 roku i od tego czasu firma konsekwentnie realizuje działania, które mają na celu niesienie pomocy i wspieranie lokalnych społeczności. Zaangażowanie społeczne firmy skupia się na trzech filarach: edukacji stacjonarnej i zdalnej w obszarze STEM[1], programie wsparcia i budowania świadomości o nowotworach dziecięcych Amazon Goes Gold oraz kampaniach i akcjach Amazon Pomagamy, poprzez które firma odpowiada na najpilniejsze potrzeby społeczności, w tym wsparcie rodzin i dzieci w trudnej sytuacji.


- Na stałe zatrudniamy w Polsce ponad 18 tysięcy osób, to ogromna odpowiedzialność, również wobec lokalnych społeczności. W Amazon podchodzimy z sercem i pasją do pomagania. Troszczymy się o swoje otoczenie i mamy odwagę, by zmieniać je na lepsze. Od początku obecności w Polsce działamy na rzecz lokalnych społeczności wszędzie tam, gdzie powstały nasze centra logistyczne i gdzie mieszkają nasi pracownicy. Dzięki ich zaangażowaniu w projekty społeczne, mamy realny wpływ na poprawę jakości życia w regionach, w których jesteśmy obecni – mówi Blanka Fijołek, CEE PR & Community Manager w Amazon.

Edukacja zdalna w modelu STEM – ponad 35 tysięcy uczestników i 2,3 mln odtworzeń materiałów na YouTube.

Jednym z flagowych projektów Amazon jest STEM Kindloteka – program edukacyjny realizowany we współpracy ze Stowarzyszeniem Cyfrowy Dialog. Jego celem jest popularyzacja edukacji według nowoczesnego modelu STEM wśród uczniów, nauczycieli i edukatorów oraz stwarzanie im możliwości do zdobywania wiedzy i kompetencji przyszłości. W ramach projektu w specjalnych przestrzeniach edukacyjnych wyposażonych w nowoczesny sprzęt odbywają się zajęcia stacjonarne. W 2020 roku Amazon otworzył 15 nowych STEM Kindlotek w różnych regionach Polski. W czasie pandemii wystartowały również bezpłatne warsztaty edukacyjne online. Webinary spotkały się z dużym zainteresowaniem dzieci i rodziców – 33 817 dzieci oraz 1 664 opiekunów wzięło udział w zajęciach online. Amazon zainicjował również cykl lekcji online dla dzieci niesłyszących, których partnerem była Fundacja Widzialni. Materiały edukacyjne z ponad 150 webinarów są dostępne na kanale YouTube – w 2020 r. wyświetlono je już 2 313 718 razy!

Trzecia edycja kampanii Amazon Goes Gold

We wrześniu, w ramach międzynarodowej inicjatywy Miesiąca Świadomości Nowotworów Dziecięcych, Amazon już po raz kolejny zrealizował globalnie kampanię #AmazonGoesGold. Akcja ma na celu pomóc setkom tysięcy dzieci dotkniętych chorobami nowotworowymi i ich rodzinom. Firma corocznie przekazuje główną donację w wysokości 200 000 zł na wsparcie wybranej inicjatywy. W tej edycji środki otrzymała Fundacja Polsat na rzecz Wrocławskiego Hospicjum Dla Dzieci, które wspiera budowę Domu Opieki Wyręczającej dla dzieci hospicyjnych. Ponadto, Amazon przekazał na donacje lokalne 11 zł za każdego pracownika, który przyłączył się do kampanii. W Polsce udział w akcji wzięło 6 800 uczestników. Ich zaangażowanie pozwoliło przeznaczyć 124 000 zł na cele regionalnych organizacji, działających w sąsiedztwie centrów logistycznych.

Pomoc lokalnym społecznościom – Amazon Pomagamy

W ubiegłorocznych działaniach Amazon nie zabrakło akcji, które kładły szczególny nacisk na edukację i walkę z nierównościami. Pokazuje to współpraca z Digital University, w ramach projektu Uniwersytet Sukcesu, oferującego wsparcie kobiet w skutecznym wejściu na rynek pracy. Program jest skierowany do młodych kobiet (18-25 lat) opuszczających domy dziecka, placówki opiekuńczo wychowawcze oraz znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej. Uczestniczki z całej Polski wzięły udział w wakacyjnych warsztatach, prowadzonych m.in. przez ekspertki Amazon.

W związku z ogłoszonym stanem pandemii koronawirusa i rosnącym zapotrzebowaniem na środki medyczne oraz niezbędne produkty, Amazon przekazał ponad 4,5 mln zł na pomoc organizacjom wspierającym walkę z COVID-19 w Polsce. Środki otrzymały Polski Czerwony Krzyż, Fundacja TVN Nie Jesteś Sam, Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy oraz wybrane organizacje działające lokalnie. Darowizna umożliwiła sfinansowanie wyposażenia szpitali, w tym m.in. zakup testów, odzieży ochronnej i specjalistycznego sprzętu.

W ubiegłym roku Amazon wspierał szereg organizacji pozarządowych, które w czasie pandemii szczególnie potrzebowały dodatkowej pomocy. Jednym z beneficjentów wsparcia była Fundacja Rak’n’Roll. Dzięki donacji w wysokości 100 000 zł, od czerwca do końca roku Fundacja prowadziła opiekę nad 35 podopiecznymi w ramach programu Boskie Matki. Ponadto, firma dwukrotnie przekazała środki finansowe Fundacji „Dajemy Dzieciom Siłę”, które pozwoliły na przeprowadzenie ponad 450 konsultacji z dziećmi i rodzicami, doświadczających przemocy fizycznej i psychicznej. Ponadto, z końcem roku Amazon we współpracy z Fundacją Dr Clown włączył się w pomoc dzieciom przebywających w szpitalach. Dla małych pacjentów przygotowano atrakcje i świąteczne prezenty. Pracownicy Amazon odwiedzili podopiecznych z 6 szpitali zlokalizowanych w sąsiedztwie centrów logistycznych. Każde z centrów logistyki Amazon, przy wsparciu Polskiego Czerwonego Krzyża, dostarczyło 200 paczek żywnościowych dla osób starszych oraz dzieci i rodzin o specjalnych potrzebach.

Na wsparcie Amazon w 2020 roku mogły również liczyć organizacje i społeczności promujące postawę otwartości i szacunku dla osób i grup o odmiennej tożsamości etnicznej, narodowej, religijnej, kulturowej czy społecznej oraz przeciwdziałające wszelkim formom rasizmu, antysemityzmu, ksenofobii. Środki trafiły m.in. do Centrum Praw Kobiet, Stowarzyszenia Lambda Warszawa, Otwartej Rzeczpospolitej, Stowarzyszenia Nigdy Więcej, Fundacji Ocalenie i Ośrodka Monitorowania Zachowań Rasistowskich i Ksenofobicznych.

[1] STEM - S – Science nauka, T – Technology (technologia), E – Engineering (inżynieria), M – Math (matematyka).