Jednak już teraz pracodawcy z tych branż mierzą się z problemem niedoboru wykwalifikowanych pracowników. W tym kontekście na całym świecie znaczenia nabierają inicjatywy STEM – to akronim pochodzący od angielskich słów Science, Technology, Engineering, Mathematics (nauka, technologia, inżynieria, matematyka).

Ich cel jest jeden – przybliżanie dzieciom tematów związanych z tymi dziedzinami w przystępny sposób i pokazanie, że tematy omawiane na zajęciach matematycznych czy biologicznych nie są oderwane od rzeczywistości. Równania przepisywane z tablicy do zeszytów uczą krytycznego i logicznego myślenia, a wiedza o budowie ekosystemu przekłada się na świat wokół nas. To nie są tylko „nudne” i „trudne” przedmioty, z których ciężko zdobyć dobre oceny, ale realne narzędzia, których zrozumienie otwiera drogę do ciekawej kariery zawodowej.

W Polsce również pojawiają się inicjatywy z tego zakresu. Amazon uruchomił już pierwsze cztery Kindloteki STEM. W wybranych szkołach w Krzywej k. Chojnowa, Legnicy, Łodzi i Pabianicach uczniowie mogą poszerzać swoją wiedzę z zakresu przyrody, technologii, inżynierii i matematyki, zdobywać nowe kompetencje i przede wszystkim odnieść nabytą wiedzę teoretyczną do prawdziwego życia. Realizując interdyscyplinarne projekty, zauważają powiązania między różnymi dziedzinami życia i uczą się krytycznie oceniać, wnioskować, planować – a w efekcie rozwiązywać problemy, które napotkają w prawdziwym życiu.

[1] Math Relevance to U.S. Middle School Students