– Aby nadać najwyższy priorytet magazynowaniu i dostarczaniu podstawowych artykułów gospodarstwa domowego, środków sanitarnych, produktów dla niemowląt i artykułów medycznych, zmieniliśmy zasady działania naszej logistyki, transportu, łańcucha dostaw, zakupów i współpracy ze sprzedawcami. Świadczymy niezbędne usługi dla ludzi na całym świecie, zwłaszcza starszych, którzy są najbardziej narażeni. Oni na nas liczą – pisał niedawno Jeff Bezos, prezes i założyciel Amazon, w liście do pracowników.

W tych szczególnych czasach nieustannie najważniejsze dla nas jest zdrowie i bezpieczeństwo naszych pracowników, partnerów oraz klientów, którym służymy.

Uwzględniając zalecenia Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) oraz lokalnych służb sanitarnych wdrożyliśmy serię profilaktycznych środków zdrowotnych w naszych obiektach na całym świecie, aby zapewnić bezpieczeństwo naszym pracownikom, partnerom oraz klientom.

Centra logistyki i sortowania

Biorąc pod uwagę aurę niepewności wokół COVID-19 i dynamikę wydarzeń, nieustannie wdrażamy kolejne zmiany w funkcjonowaniu naszej działalności w miarę rozwoju sytuacji.

Zwiększyliśmy częstotliwość i intensywność sprzątania we wszystkich obiektach – łącznie z regularną dezynfekcją klamek, poręczy, ekranów dotykowych, skanerów oraz innych często dotykanych powierzchni.

Regularnie konsultujemy się ze służbami zdrowia i ekspertami medycznymi w celu ustalenia procedur związanych z dokładną dezynfekcją budynków, jeśli u pracownika zostanie zdiagnozowany COVID-19. Ustalamy m.in. w których pomieszczeniach przebywała dana osoba, jak długo, jak wiele czasu upłynęło od jej ostatniej obecności w danym pomieszczeniu, z kim się spotykała. Ponadto, każdy, kto był w bliskim kontakcie ze zdiagnozowanym pracownikiem, jest kierowany do odbycia dwutygodniowej kwarantanny w domu – oczywiście, z zachowaniem pełnego prawa do wynagrodzenia.

Dostosowaliśmy procedury, aby pracownicy naszych centrów logistyki mogli przebywać w bezpiecznej odległości od swoich współpracowników. To oznaczało także rezygnację ze spotkań wewnętrznych podczas każdej zmiany. Informacje niezbędne pracownikom są przekazywane za pośrednictwem tablic ulokowanych w pobliżu najczęściej odwiedzanych miejsc oraz podczas rozmów z menedżerami czy osobami z działu HR.

Zalecenia dla pracowników to m.in. wymaganie, aby każdy często mył ręce z mydłem i wodą przez co najmniej 30 sekund – w szczególności po użyciu łazienki, przed jedzeniem i po każdym kichnięciu lub kaszlnięciu. Jeśli ani mydło, ani woda nie są dostępne, w całym budynku łatwo znaleźć stacje służące do dezynfekcji z preparatami na bazie alkoholu.

W sytuacji, gdy szkoły i przedszkola na całym świecie są zamykane, ściśle współpracujemy z naszymi pracownikami, aby mogli być stale w kontakcie ze swoją rodziną czy osobami opiekującymi się ich dziećmi. Tymczasowo mogą oni mieć ze sobą telefony komórkowe w miejscu pracy.

Wszyscy pracownicy Amazon rozliczani godzinowo do końca kwietnia będą otrzymywać dodatkowe 4 zł brutto za każdą godzinę pracy.

Jeśli pracownik poczuje się źle, jest zobowiązany do tego, aby zostać w domu i skontaktować się z lekarzem. Wszystkie osoby zdiagnozowane COVID-19 lub objęte kwarantanną dostaną do 2 tygodni płatnego urlopu – w ten sposób mogą spokojnie wrócić do zdrowia, bez martwienia się o finanse. Jeśli ktoś zostanie zdiagnozowany pozytywnie na obecność koronawirusa, każda osoba, która miała bliski kontakt z zakażonym w miejscu pracy, jest proszona o pozostanie w domu na 14 dni płatnej kwarantanny.

Aby sprostać zapotrzebowaniu na usługi Amazon w tym okresie, prowadzimy rekrutacje we wszystkich naszych centrach logistycznych w Polsce. To bardzo ważne, aby móc sprawnie obsłużyć rosnącą liczbę zamówień, składanych m.in. przez osoby szczególnie narażone na zakażenie koronawirusem, dla których w obecnej sytuacji korzystanie z miejsc publicznych wiąże się z dodatkowym zagrożeniem.

Środki ostrożności wdrażane w sieci Amazon

Amazończycy z całego świata wysyłają zdjęcia, na których pokazują, w jaki sposób w ich obiektach wprowadza się kolejne środki ostrożności, aby przeciwdziałać rozprzestrzenianiu się COVID-19. Zobaczcie poniżej zdjęcia – znajdziecie na nich wszystko, m.in. jeszcze dokładniejsze procedury dezynfekcyjne w centrach logistyki, czy wiele oznakowań przypominających o potrzebie utrzymywania odpowiedniej odległości od innych osób.