Badanie przeprowadzone wśród uczestników Absolvent Talent Days - największych targów pracy i praktyk w Polsce, które odbywają się w 7 największych polskich miastach – pokazało, że Amazon jest docenianym pracodawcą wśród studentów i absolwentów. Na ocenę miejsca pracy przez kandydatów wpływało kilka czynników: onboarding, czyli odpowiednie wprowadzenie do pracy, opinia znajomych oraz poziom wynagrodzenia. Wśród atrybutów dobrego pracodawcy znalazły się natomiast takie czynniki jak: rozpoznawalność firmy i dobra reputacja, wysokość wynagrodzenia, profesjonalny trening i szkolenia, dobra atmosfera oraz elastyczne warunki pracy.

Amazon na co dzień wspiera studentów, podejmując współpracę z ponad 30 instytucjami kształcącymi młode pokolenia. Specjaliści Amazon z różnych dziedzin biznesu angażują się jako organizatorzy m.in. sesji warsztatowych, podczas których studenci objęci są coachingiem i mentoringiem przez dedykowanych mentorów, czy spotkań tematycznych, w ramach których jest możliwość wzięcia udziału w próbnej rozmowie rekrutacyjnej lub skonsultowania CV. Amazon angażuje się również w inicjatywy studenckie prowadzone na uczelniach wyższych, jako partner autorskich wydarzeń. Wymienione działania mają na celu praktyczne przygotowanie studentów wchodzących na rynek pracy oraz są możliwe dzięki Amazon Campus, za którym stoi grupa zaangażowanych osób z pasją, pracujących na co dzień w centrach logistycznych Amazon.

(PL) Amazon dla studentów i absolwentów

„Kształtowanie i wsparcie młodych na rynku pracy, wpisane jest w DNA marki. W każdej uczelni wyższej, którą wspieramy, są młode, zdolne osoby, dlatego tym bardziej cieszymy się, że możemy nie tylko aktywnie uczestniczyć w edukacji studentów poprzez spotkania warsztatowe, networkingowe, czy webinary, ale również, w ramach programu stażowego, oferować przy wsparciu ekspertów Amazon, możliwość przetestowania teorii w praktyce i zdobycie pierwszych doświadczeń zawodowych” – mówi Martyna Sierszeń, Talent Acquisition, EMEA Operations Amazon i dodaje: „W 2020, w czasie pandemii COVID, staże odbyły się w trybie online."

Ponieważ uczelnie wyższe coraz częściej widzą potrzebę łączenia wiedzy teoretycznej z praktyką, eksperci Amazon angażują się w edukację również jako wykładowcy. Jednym z nich jest Cezary Pieczetowski, Site Leader w Amazon, który wykłada na studiach managerskich na Akademii Leona Koźmińskiego. Jak mówi Cezary:

„Logistyka, szczególnie w obszarze e-commerce, od lat rozwija się w bardzo szybkim tempie. Jest to również bardzo zmienne środowisko, zależne niemalże całkowicie od charakterystyki zamówień klientów w ciągu roku. W obecnych czasach, szczególnie ważne są umiejętności analizy dużych zestawów danych (Big Data), jak również budowania modeli, które wspomogą menedżerów w podjęciu odpowiednich decyzji. Oba te obszary rozwijam w czasie zajęć ze studentami. Budujemy wspólnie model zatrudnienia pracowników dla nowo otwieranego centrum logistycznego, studenci poznają również jedno z wiodących narzędzi Business Intelligence (BI), podejmują decyzje na podstawie baz danych z milionami wierszy”.

Cezary Pieczetowski
Cezary Pieczetowski, Site Leader w Amazon

Amazon oferuje studentom i absolwentom możliwość zdobycia doświadczenia na płatnych, trzymiesięcznych lub sześciomiesięcznych stażach zawieranych na podstawie umowy o pracę i umożliwiających podjęcie stałej pracy w pełnym wymiarze godzin. Firma oferuje także możliwość rozpoczęcia pracy jako tzw. „absolwenci” (graduate) osobom z dyplomem lub kończącym studia, które chciałyby podjąć pierwszą, niewymagającą doświadczenia pracę w Amazon. Staż w Amazon jako pracownik-absolwent, który chciałaby rozwijać swoje umiejętności menadżerskie w centrach logistycznych np. jako Graduate Area Manager, może podjąć każdy kandydat, który kończy studia z dyplomem inżyniera, licencjata lub magistra. Często są to absolwenci kierunków związanych z logistyką, zarządzaniem czy kierunkami inżynieryjnymi i technicznymi. Staże odbywają się również w obszarach wyspecjalizowanych w konkretnych dziedzinach, takich jak robotyka, utrzymanie ruchu czy analityka. Zachęcamy do zapoznania się z aktywnymi stażami Amazon: https://www.amazon.jobs/pl/business_categories/student-programs.

Wszyscy stażyści realizują własne projekty, budują sieć kontaktów i spotykają się z biznesem w praktycznym wymiarze, mają przy tym wsparcie opiekuna stażu. Pracownicy - absolwenci przechodzą kilkutygodniowe, często zagraniczne szkolenie managerskie, po których są gotowi i przygotowani do zarządzania zespołem.

Jak mówi Matylda, Area Manager w jednym z centrów logistycznych Amazon:

„Już w trakcie studiów wiedziałam, że chcę pracować z ludźmi, bo pomaganie innym dawało mi największą satysfakcję. Kiedy członek mojego zespołu awansuje, zawsze tak samo się wzruszam. Gdyby ktoś powiedział mi 10 lat temu, że w wieku 26 lat będę zarządzała setką pracowników w centrum robotycznym Amazon, a dwa lata później zrealizuję projekty z zakresu zrównoważonego rozwoju i zbuduję hotel dla owadów, nie uwierzyłabym mu”.

Matylda
Matylda, Area Manager w Amazon

Dowiedz się więcej o programach stażowych w Amazon: https://www.amazon.jobs/pl/business_categories/student-programs