Tegoroczny Międzynarodowy Dzień Głuchych Amazon będzie obchodził wspólnie ze swoimi pracownikami. We wrześniu pierwsze osoby głuche rozpoczęły pracę w Amazon w Sadach pod Poznaniem. Koledzy i koleżanki powitali nowe osoby, posługując się językiem migowym.

Praca bez barier: Amazon zatrudnia w Polsce pracowników z wadami słuchu

Przygotowanie obecnych pracowników do codziennej komunikacji jest jednym z wielu działań podjętych przez Amazon, aby nowo zatrudnieni czuli się dobrze w swojej pracy już od pierwszego dnia. Na początek zaplanowano utworzenie 40 etatów, a rekrutacja trwa. Ponadto, Amazon chce wspierać społeczność osób głuchych w integracji cyfrowej. We współpracy z Fundacją Widzialni Amazon uruchomi w ramach swojego flagowego programu edukacyjnego STEM Kindloteka specjalne zajęcia internetowe skierowane do dzieci, które mają problemy ze słuchem.

Osoby głuche w Polsce

Szacuje się, że osoby z wadami słuchu stanowią 5,3% światowej populacji[i]. W Polsce mieszka około 100 tysięcy osób niesłyszących, prawie milion osób ma poważną wadę słuchu, a problem niedosłyszenia dotyka 6 milionów Polaków[ii]. W Poznaniu liczbę osób głuchych w wieku od 3 do 70 lat szacuje się na około 2 tysiące, a grupa osób niedosłyszących również jest liczna.

Amazon uruchomił pilotażowy program rekrutacji pracowników z wadami słuchu w centrum logistycznycm w Sadach k. Poznania. Firma planuje zatrudnić 40 osób w 2020 roku i uruchomić projekt także w innych lokalizacjach w 2021 roku.

„Amazon to miejsce pracy dla każdego. Różnorodność i integracja są dla nas bardzo ważne. Cieszę się, że mogę powitać nowe koleżanki i kolegów w zespole i jestem dumny, że Poznań stanie się pierwszym centrum logistycznym Amazon w Polsce, które zatrudnia osoby głuche. Naszym celem jest stworzenie prawdziwie zintegrowanego i przyjaznego środowiska pracy, aby wspierać aktywizację zawodową tych osób” – powiedział Artur Kruczyk, dyrektor centrum logistycznego Amazon w Poznaniu. „Jestem przekonany, że nowe osoby wniosą ogromną wartość do Amazon i przyczynią się do naszego wspólnego sukcesu.”

Pełne wsparcie w codziennej pracy

W ramach kompleksowego procesu wdrożenia nowych pracowników Amazon wprowadził szereg środków, które ułatwią pracę osobom z wadami słuchu i ich dobrze słyszącym kolegom i koleżankom. Menadżerom i pracownikom zaangażowanym w ten proces zapewniono pełne szkolenie, aby zniwelować bariery kulturowe i komunikacyjne. W tym celu opanowali m.in. podstawowe zwroty w języku migowym, zaś przy pomocy komunikacji wizualnej przedstawiono również podstawowe zasady savoir-vivre. Menadżerowie są wspierani w codziennej komunikacji przez tłumaczy w miejscu pracy oraz drogą online. Współpracowników osób z wadami słuchu w pełni wspierają tłumacze, a materiały szkoleniowe zostały przetłumaczone na polski język migowy. W ramach wprowadzonych środków bezpieczeństwa osoby głuche zostały wyposażone w telefony, które automatycznie łączą się z systemem ewakuacyjnym, ostrzegając silnym światłem i wibracjami w przypadku ewakuacji.

Edukacja bez ograniczeń

Amazon w Polsce skupia się na programach edukacyjnych STEM[iii], dążąc do usuwania barier w dostępie do treści edukacyjnych, zarówno online, jak i w formie stacjonarnej. W związku z pandemią uruchomiono zajęcia online dla wszystkich dzieci. Wiele dzieci z niepełnosprawnościami w Polsce nie ma dostępu do wysokiej jakości edukacji - z tego względu Amazon uruchomi w ramach STEM Kindloteka specjalne zajęcia internetowe skierowane do głuchych uczniów. Seminaria internetowe zostały opracowane we współpracy z Fundacją Widzialni, organizacją pozarządową zajmującą się przeciwdziałaniem wykluczeniu cyfrowemu i społecznemu. Zajęcia są bezpłatne i zostaną przetłumaczone symultanicznie na język migowy. Co ważne, będą odbywać się raz w miesiącu przez cały bieżący rok szkolny w ramach trwającego kursu STEM Kindloteka i będzie można z nich skorzystać na stronie www.cyfrowydialog.pl.

„Czujemy się wyróżnieni, mogąc wziąć udział w tak wspaniałym projekcie. Dzisiaj oczy całego świata są zwrócone w kierunku firm takich jak Amazon, które wyznaczają trendy i tworzą najwyższą jakość kultury korporacyjnej. W czasie pandemii wiele osób ma ograniczony dostęp do pełnej edukacji, a szczególnie dzieci z niepełnosprawnościami. STEM Kindloteka to świetny przykład włączenia cyfrowego dzieci z wadami słuchu” - powiedział Artur Marcinkowski, Przewodniczący Rady Fundacji Widzialni.

[i] http://www.towarzystwogest.eu/pl/10-faktow-na-temat-gluchoty

[ii] “O osobach z niepełnosprawnościami". Pomysłodawczyni: Sylwia Vargas. Autorki: Sylwia Vargas, Magda Szarota, Monika Mazur-Rafał

[ii] STEM - S – Science (nauka), T – Technology (technologia), E – Engineering (inżynieria), M – Math (matematyka)